Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hà Nội

Được thành lập từ năm 1987, trải qua 35 năm xây dựng và phát triển với những nỗ lực không mệt mỏi của các thế hệ Thầy và Trò nhà trường, trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội là địa chỉ đào tạo tin cậy hàng đầu trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội với công nghệ đào tạo tiên tiến. 

Với sứ mệnh của một trường Cao đẳng Cộng đồng, chúng tôi đóng góp vào sự phát triển, thịnh vượng của cộng đồng bằng việc đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, có đạo đức, trách nhiệm, có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của cách mạng khoa học - công nghệ.

Tìm hiểu thêm